Mga Katangian ng Maikling Dulang lisahing Yugto

  • Post Author:

Ang dulang iisahing yugto (one-act play) ay anyo ng dulang pantanghalan na walang intermisyon sa gitna ng pagtatanghal, dahil iisa lamang ang yugto nito. Kaiba ito sa dulang ganap na…

Continue Reading Mga Katangian ng Maikling Dulang lisahing Yugto

Kasaysayan Dula sa Pilipinas

  • Post Author:

Sa Dulaaan, An Essay on Philippine Theater, ipidaliwanag ni Nicanor G. Tiongson (kitalang iskolar ng pelikula at drama sa Pilipinas) na ang mga dramatikong anyong umusbong at patuloy na umiiral…

Continue Reading Kasaysayan Dula sa Pilipinas

Pagbasa at Pagsulat ng Dula

  • Post Author:

Kapag pinag-uusapan ang dula bilang sining, karaniwang pumapasok sa isip ang mga ideyang may kinalaman sa teatro, entablado, iskrip, disenyo ng set, kostyum atprops, pag-iilaw, mandudula, direktor, aktor, at manonood.…

Continue Reading Pagbasa at Pagsulat ng Dula

Mga Kuwentistang Pilipino at ang Kanilang Katha

  • Post Author:

Sa modyul na ito, inaasahang magagawa mong:matukoy ang iba't ibang elemento/sangkap at kagamitang pampanitikan sa maikling kuwento;masuri ang maiikling kuwentong binasa;maihambing ang mga teknik at estilo sa pagsulat ng kuwento…

Continue Reading Mga Kuwentistang Pilipino at ang Kanilang Katha

Pagtatapos by Ricky Lee

  • Post Author:

Ewan kung bakit lagi kong naaalala si Noel ngayon. Madalas kaming magkasama sa mga paglalaro noong mga bata pa pero sa high school ay nagkaiba kami ng paniniwala at nagkalayo.…

Continue Reading Pagtatapos by Ricky Lee

Dugo ni Juan Lazaro ni Rogelio L. Ordoñez

  • Post Author:

Bawat nilalang ay hindi isang pulo sa kanyang sarili.  Nararapat lamang na makilala niya ang kanyang pananagutan sa kapwa.Waring nakalulunos na mga daing sa pandinig ni Mando ang malakas at…

Continue Reading Dugo ni Juan Lazaro ni Rogelio L. Ordoñez

Aloha ni Deogracias A. Rosario

  • Post Author:

MANIWALA KA sa kadalubhasaan ni Rudyard Kipling! Hindi ako naniniwala sa kasabihan niyang:"Ang Silangan ay SilanganAng Kanluran ay Kanluran:Magkapatid silang kambal.Magkalayo habang buhay. ”Ayaw kong ipahalata sa kausap ko ang…

Continue Reading Aloha ni Deogracias A. Rosario

Mga Teknik at Kagamitang Pampanitikan: Narrative Hook

  • Post Author:

Mapanghamon ang pagsusulat ng kuwento. Maliban sa pagsasaalang-alang sa tauhan at tagpuan, punto de bista at banghay, at tunggalian, ironiya, at tema, kailangan ding gumamit ang manunulat ng mga teknik…

Continue Reading Mga Teknik at Kagamitang Pampanitikan: Narrative Hook